CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Laboratory urbanism in Schladming

Magnus Eriksson ; Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society)
Deleuze and the City p. 64-78. (2016)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-08. Senast ändrad 2017-01-12.
CPL Pubid: 227548