CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Laboratory urbanism in Schladming

Magnus Eriksson ; Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Deleuze and the City p. 64-78. (2016)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-08. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 227548

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Informations- och kommunikationsteknik
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Telekommunikation
Sociologi
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur