CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Role of the streaky structures in a transition mechanism of the boundary layers and jets

M.V. Litvinenko ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik) ; V.V. Kozlov ; G.R. Grek ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik)
In Proc. Int. Conf. on Methods of Aerophys. Research, Novosibirsk, Russia p. 133-138. (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22753

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur