CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The role of streamwise structures in the near-field entrainment of plane jet

Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Andrey Bakchinov ; V.V. Kozlov ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik)
Euromech and Ercoftac colloquium 426, Bergen-Tromsø, Norway p. 9-10. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22752

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur