CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiwire system for hot-wire measurements in boundary layers

A.A. Bakchinov ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik) ; F.E. Jørgensen ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik)
ASME 6th Int. Thermal Anemometry Symp., Melbourne, Australia p. 1-10. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-11.
CPL Pubid: 22751

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur