CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Residential Futures. Editors' Afterword.

Mervi Ilmonen ; Katrin Paadam ; Eli Støa ; Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Gromark, S., et al. (eds.) (2016), Ways of residing in transformation - Interdisciplinary perspectives. London: Ashgate. p. 285-289. (2016)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-07. Senast ändrad 2016-11-02.
CPL Pubid: 227493

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)