CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Experience of Converted Spaces in Tallinn: Symbolic Change and Becoming of Identities.

Katrin Paadam ; Kristel Siilak ; Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Gromark, S., et al. (eds.) (2016), Ways of residing in transformation - Interdisciplinary perspectives. London: Ashgate. p. 77-101. (2016)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-07. Senast ändrad 2016-11-02.
CPL Pubid: 227490

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)