CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A quantitative flow visualization of a point source disturbance in a swept wing boundary layer

P. Pratt ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik) ; A.A. Bakchinov ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik)
Abstracts of Euromech colloquium 423, Stuttgart, Germany p. 56-57. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22749

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur