CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental study of K-regime of breakdown in straight and swept wing boundary layers

Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik) ; A.A. Bakchinov ; V.V. Kozlov ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik)
In Proc. Int. Conf. on Methods of Aerophys. Research, Novosibirsk, Russia Vol. 2 (2000), p. 65-70.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22748

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur