CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On K-type transition in swept wing boundary layer in the presence of an acoustic field

Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik) ; A.A. Bakchinov ; V.V. Kozlov ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik)
In Proc. of the 7th Int. Conf. on Stability of Homogeneous and Heterogeneous Flows, Novosibirsk, Russia p. 141-144. (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22747

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur