CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Do genome-scale models need exact solvers or clearer standards?

A. Ebrahim ; E. Almaas ; E. Bauer ; A. Bordbar ; A. P. Burgard ; R. L. Chang ; A. Drager ; I. Famili ; A. M. Feist ; R. M. T. Fleming ; S. S. Fong ; V. Hatzimanikatis ; M. J. Herrgard ; A. Holder ; M. Hucka ; D. Hyduke ; N. Jamshidi ; S. Y. Lee ; N. Le Novere ; J. A. Lerman ; N. E. Lewis ; D. Ma ; R. Mahadevan ; C. Maranas ; H. Nagarajan ; A. Navid ; Jens B. Nielsen (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; L. K. Nielsen ; J. Nogales ; A. Noronha ; C. Pal ; B. O. Palsson ; J. A. Papin ; K. R. Patil ; N. D. Price ; J. L. Reed ; M. Saunders ; R. S. Senger ; N. Sonnenschein ; Y. Sun ; I. Thiele
Molecular Systems Biology (1744-4292). Vol. 11 (2015), 10, p. Article Number: 831.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: constraint-based models, escherichia-coli, toolbox, Biochemistry & Molecular BiologyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-07. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 227460

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemi och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur