CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Note: The effect of viscosity on the rate of diffusion-limited association of nanoparticles

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik)
Journal of Chemical Physics (0021-9606). Vol. 143 (2015), 16,
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: PhysicsDenna post skapades 2015-12-07. Senast ändrad 2016-01-27.
CPL Pubid: 227456

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Atomfysik
Molekylfysik
Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur