CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of the development of a lambda-structure and its transformation into a turbulent spot

V. Kozlov ; G. Grek ; M. Katasonov ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik)
In Mechanics for a New Millennium, Proc. 20th Int. Congress of Theoret. and Applied Mech., 2000, Chicago, USA p. 114. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22745

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur