CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Social Housing Renewal Challenged: La tour Bois-le-Prêtre, Paris 2012.

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur) ; Katrin Paadam
Gromark, S., et al. (eds.) (2016), Ways of residing in transformation - Interdisciplinary perspectives. London: Ashgate. p. 172-197. (2016)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-07. Senast ändrad 2016-11-02.
CPL Pubid: 227444