CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

'Situations of Empowerment or Denigration? [Review of Architecture and the Welfare State 2015]

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Nordic - Journal of Architecture (2244-968X). Vol. 4 (2015), p. 115-116.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-07. Senast ändrad 2017-08-09.
CPL Pubid: 227430

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Sociologi
Historia och arkeologi
Annan humaniora

Chalmers infrastruktur