CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental modelling of longitudinal (puff) structures in boundary layers

Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik)
In Proc. Int. Symp. On Actual Problems of Physical Hydro-aerodynamics, Novosibirsk, Russia Vol. 2 (1999), p. 33-34.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22743

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur