CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of the development of a lambda-structure and its transformation into a turbulent spot

V.V. Kozlov ; G.R. Grek ; M.M. Katasonov ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik)
In Proc. IUTAM Symp. Laminar-Turbulent Transition, Sedona, Arizona, 1999 p. 173-180. (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22742

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur