CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An experimental study on the incipient spot and turbulent spot origination

A.A. Bakchinov ; G.R. Grek ; M.M. Katasonov ; V.V. Kozlov ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik)
In Proc. of the Third Int. Conf. on Experimental Fluid Mechanics, Korolev, Moscow region, Russia p. 45. (1997)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22741

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur