CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PLAN - mötesplats och nätverk för logistikkompetens

Patrik Jonsson (Institutionen för transportteknik)
Bättre produktivitet (1402-1145). 1, p. 9. (2003)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 2274

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur