CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hot wire visualization of turbulization of complex flows

Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik) ; V.V. Kozlov ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik) ; P.R. Pratt
Thermophysics and Aeromechanics Vol. 13 (2006), 2, p. 1-9.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22739

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur