CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of riblets on the development of a Λ structure and its transformation into a turbulent spot

Yu.A. Litvinenko ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik) ; V.V. Kozlov ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik) ; G.R. Grek ; H. Chun
Doklady Physics Vol. 51 (2006), 3, p. 144-147.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Without AbstractDenna post skapades 2006-10-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22736

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur