CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Schur multipliers of Cartan pairs

Rupert Levene ; Nico Spronk ; Ivan G. Todorov ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society (0013-0915). Vol. 60 (2017), 2, p. 413-440.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We define the Schur multipliers of a separable von Neumann algebra M with Cartan maximal abelian self-adjoint algebra A, generalizing the classical Schur multipliers of B(2). We characterize these as the normal A-bimodule maps on M. If M contains a direct summand isomorphic to the hyperfinite II 1 factor, then we show that the Schur multipliers arising from the extended Haagerup tensor product A⊗ehA are strictly contained in the algebra of all Schur multipliers.

Nyckelord: Schur multiplier, Cartan MASA, bimodule mapDenna post skapades 2015-12-05. Senast ändrad 2017-08-18.
CPL Pubid: 227348

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur