CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Schur multipliers of Cartan pairs

Rupert Levene ; Nico Spronk ; Ivan G. Todorov ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society (0013-0915). Vol. on line (2016), p. 1-28.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-12-05. Senast ändrad 2016-08-03.
CPL Pubid: 227348

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur