CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear sinusoidal and varicose instability in a boundary layer

Yu.A. Litvinenko ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik) ; V.V. Kozlov ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik) ; G.R. Grek ; H.H. Chun
Doklady Physics Vol. 50 (2005), 3, p. 147-150.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Without AbstractDenna post skapades 2006-10-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 22734

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur