CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Dual Regimes of Digital Innovation Management

Fredrik Svahn ; Ola Henfridsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Proceeding of the Hawaii International Conference on System Sciences (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: digital innovationDenna post skapades 2015-12-04. Senast ändrad 2016-01-14.
CPL Pubid: 227310

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Informatik

Chalmers infrastruktur