CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transforming Ecosystem Relationships in Digital Innovation

Lisen Selander ; Ola Henfridsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Fredrik Svahn
Proceedings of Int. Conf. on Information Systems (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: digital innovation, sociomateriality, innovation ecosystemsDenna post skapades 2015-12-04.
CPL Pubid: 227309

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Informatik

Chalmers infrastruktur