CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Path Creation in Digital Innovation: A Multi-Layered Dialectics Perspective

Ola Henfridsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Y Yoo ; Fredrik Svahn
Sprouts Working Papers on Informations Systems Vol. 9 (2009), 20,
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: digital innovation, path creation, innovation networksDenna post skapades 2015-12-04.
CPL Pubid: 227307

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)

Ämnesområden

Informatik

Chalmers infrastruktur