CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Threesome Dance of Agency: Mangling the Sociomateriality of Technological Regimes in Digital Innovation

Fredrik Svahn ; Ola Henfridsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Y Yoo
Proceedings of Int. Conf. on Information Systems (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: digital innovation, sociomaterialityDenna post skapades 2015-12-04.
CPL Pubid: 227306

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Systemvetenskap, informationssystem och informatik
Informatik

Chalmers infrastruktur