CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Situated Knowledge in Context-Aware Computing: A Sequential Multimethod Study of In-Car Navigation

Fredrik Svahn ; Ola Henfridsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
International Journal of Advanced Pervasive and Ubiquitous Computing Vol. 1 (2009), 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-12-04.
CPL Pubid: 227304

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Informatik

Chalmers infrastruktur