CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring Quality Challenges and the Validity of Excellence Models

Henrik Eriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Bjarne Bergqvist ; Rickard Garvare ; Anders Fundin ; Håkan Wiklund ; Michael Wester ; Lars Sörqvist
International Journal of Operations & Production Management (0144-3577). Vol. 36 (2016), 10, p. 1201-1221 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-04. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 227278

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)