CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical designs for a multi-beam 340 and 625/640 GHz Spaceborne climate research instrument

Arvid Hammar (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; A. Emrich ; D. McCarthy ; A. Murphy ; N. Trappe ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik )
26th International Symposium on Space Terahertz Technology, ISSTT 2015; Cambridge; US p. P-11. (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2015-12-04.
CPL Pubid: 227251