CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rain events and their effect on effluent quality studied at a full scale activated sludge treatment plant

Britt-Marie Wilén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Water Science and Technology Vol. 54 (2006), 10, p. 201-208.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: activated sludge, effluent qualityu, floc stability, nitrogen removal, phosphorus removal, rain eventsDenna post skapades 2006-10-10. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 22722

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur