CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeller för effektiv produktionslogistik

Patrik Jonsson (Institutionen för transportteknik)
Bättre produktivitet : tidning för regionalföreningar inom SPRF och PLAN : med plan-nytt (1402-1145). 6, p. 11-13. (2002)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 2272

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur