CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feasibility of quantitative determination of doxorubicin with surface-enhanced Raman spectroscopy

Anders Lorén (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; C. Eliasson ; M. Josefson ; K.V.G.K. Murty ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik) ; Jonas Abrahamsson ; Katarina Abrahamsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Analytisk och marin kemi)
Journal of Raman Spectroscopy (0377-0486). Vol. 32 (2001), 11, p. 971-974.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) was performed using excitation at 488 nm in a blood plasma-doxorubicin-silver colloid system. With a blood plasma content of 1%, a partial least-squares calibration of the doxorubicin was made in the 10-750 nM range. Predictions for a test set generated a root mean square error of prediction of 70 nM. The use of SERS and chemometrics in complex systems made it possible to use the highly informative Raman signals even at low concentrations without the need for sample pretreatment such as extraction. Copyright © 2001 John Wiley & Sons, Ltd.Denna post skapades 2015-12-03. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 227138

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik (1991-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Analytisk och marin kemi (1900-2004)

Ämnesområden

Pediatrik

Chalmers infrastruktur