CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A bound on the multiplicative energy of a sum set and extremal sum-product problems

Oliver Roche-Newton ; Dmitrii Zhelezov (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Moscow Journal of Combinatorics and Number Theory (2220-5438). Vol. 5 (2015), 1, p. 53-70.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-12-03. Senast ändrad 2015-12-15.
CPL Pubid: 227096

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur