CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On additive shifts of multiplicative almost-subgroups in finite fields

Dmitrii Zhelezov (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2015)
[Preprint]


Denna post skapades 2015-12-03.
CPL Pubid: 227092

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur