CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Housing Inventions 2013, Social hållbarhet och bostadsutformning, Positive Footprint Housing

Anna Braide Eriksson (Institutionen för arkitektur)
2013. - 127 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Rapporten innehåller en sammanställning av studentprojekt från masterstudion Housing Inventions 2013, Institutionen för Arkitektur, Chalmers tekniska högskola. Arbetet i studion utgör en del av ett licentiatarbete, som är en del av Positive Footprint Housing projektet, ett forskningsprojekt med fokus på hållbara bostadslösningar som är ett samarbete mellan bla. Riksbyggen, Göteborgs Universitet, Johannebergs Science park och Chalmers tekniska högskola. Studenterna i studion har arbetat med frågor om social hållbarhet i en bostadskontext. Rapporten sammanställer delar av de frågeställningar som tagits upp under studioarbetet och presenterar studentprojekten.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-03. Senast ändrad 2015-12-08.
CPL Pubid: 227075