CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Housing Inventions 2013, Social hållbarhet och bostadsutformning, Positive Footprint Housing

Anna Braide Eriksson (Institutionen för arkitektur)
2013. - 127 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Rapporten innehåller en sammanställning av studentprojekt från masterstudion Housing Inventions 2013, Institutionen för Arkitektur, Chalmers tekniska högskola. Arbetet i studion utgör en del av ett licentiatarbete, som är en del av Positive Footprint Housing projektet, ett forskningsprojekt med fokus på hållbara bostadslösningar som är ett samarbete mellan bla. Riksbyggen, Göteborgs Universitet, Johannebergs Science park och Chalmers tekniska högskola. Studenterna i studion har arbetat med frågor om social hållbarhet i en bostadskontext. Rapporten sammanställer delar av de frågeställningar som tagits upp under studioarbetet och presenterar studentprojekten.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-12-03. Senast ändrad 2015-12-08.
CPL Pubid: 227075

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Sociologi
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Housing Inventions 2012, social hållbarhet och bostadsutformning, Positive Footprint Housing


Denna publikation ingår i:


Residential usability and social sustainability, Towards a paradigm shift within housing design?