CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In search of the happy balance-intuition and evidence

Stefan Lundin (Institutionen för arkitektur)
Health Environments Research and Design Journal (1937-5867). Vol. 8 (2015), 2, p. 123.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-12-03. Senast ändrad 2017-04-24.
CPL Pubid: 227007

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Annan medicin och hälsovetenskap
Arkitektur

Chalmers infrastruktur