CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mathematical Reasoning Requirements in Swedish National Physics Tests

Helena Johansson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Pre-proceedings of the 12th International Congress on Mathematical Education. Posters 14-5 (p.7493). Seoul, Korea. (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2015-12-03. Senast ändrad 2015-12-03.
CPL Pubid: 227002

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Subject didactics

Chalmers infrastruktur