CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Properties of Pump-Induced Noise in Fiber Optic Parametric Amplifiers

Per Kylemark (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Proc. of Optical Amplifiers and their Applications (OAA) Topical Meeting and Coherent Optical Technologies and Applications (COTA) Topical Meeting p. OWA3. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-10-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 22698

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur