CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Overlap splices for ribbed bars for free use in a concrete structure

Övarlappsskarvar för kamstål för fri användning i betongkonstruktioner

Ralejs Tepfers (Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik)
Nordic Concrete Research (ISSN 0800-6377). 7, p. 373-283. (1988)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Concrete, reinforcement, splices, confinementDenna post skapades 2006-10-06.
CPL Pubid: 22695

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik (1979-1992)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur