CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anchorage of staggered reinforcement

Förankring av avkortad armering

Ralejs Tepfers (Institutionen för byggnadsteknologi, Byggnadsmaterial)
Nordic Concrete Research (0800-6377). 9, p. 160-171. (1990)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Concrete, reinforcement, bond, staggeringDenna post skapades 2006-10-06. Senast ändrad 2010-11-04.
CPL Pubid: 22694

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsteknologi, Byggnadsmaterial (1979-1992)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur