CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-Linear Microscopy of Mitochondrial Damage and Abnormal Lipid Metabolism in Beta-Amyloid Expressing Yeast

Nisha Rani Agarwal (Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi, Molekylär mikroskopi) ; Xin Chen (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; Kumaravel Ponnandai Shunmugavel (Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi) ; Dina Petranovic (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; Annika Enejder (Institutionen för biologi och bioteknik)
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 108 (2015), 2, p. 325A-325A.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2015-12-02. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 226902