CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time-resolved thioflavin-T fluorescence-expanding the amyloid characterisation toolbox

David Lindberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi) ; Elin Esbjörner (Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi)
Febs Journal (1742-464X). Vol. 282 (2015), p. 178-179.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2015-12-02. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 226897

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Ämnesområden

Fysikalisk kemi
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur