CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The fiber optic parametric amplifier and its applications for high-capacity communication and all-optical sampling

Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Per Olof Hedekvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mathias Westlund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Per Kylemark (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; J. Li (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Thomas Torounidis (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
DOPS-NYT Vol. 18 (2003), 4, p. 16-19.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

The fiber optic parametric amplifier (FOPA) has a wide range of application in high-capacity fiber communications. We review some recent results such as the FOPA used for pulse generation, WDM amplification and all-optical sampling.Denna post skapades 2006-10-09. Senast ändrad 2017-09-29.
CPL Pubid: 22687