CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetic Outlier Detection (KOD) in real-time PCR

Tzachi Bar (Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 40 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Real-time PCR, KOD, Kinetic Outliner Detection, PCR quality assessmentDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-01-03.
CPL Pubid: 2268

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2004-01-30