CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

10 Gb/s modulation of 1.3 µm GaInNAs lasers up to 110 degr.C

Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Yong Qiang Wei (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
IEE Electronics Letters Vol. 42 (2006), 16, p. 925-926.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-05. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 22674