CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From Dilute Nitrides to Alloy Nitrides: Nitrogen Incorporation in GaNAs and GaInNAs

Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Qingxiang Zhao ; Yong Qiang Wei (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
WOCSDICE 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-10-05. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 22672