CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Telecom wavelength metamorphic InGaAs quantum well lasers grown on GaAs by molecular beam epitaxy

Ivar Tångring (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
WOCSDICE 2006 abstract book (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-10-04.
CPL Pubid: 22665

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Halvledarfysik
Fotonik

Chalmers infrastruktur