CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The FAST ACCESS project: Low cost 1.3 µm sources for FAST ACCESS technologies

Eric Larkins ; Jun Lim ; Tom Foxon ; R.P. Campion ; Mihail Dumitrescu ; Markus Pessa ; Tomi Jouhti ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Yong Qiang Wei (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peteri Uusimaa ; Pekko Sipilä ; Frank Fidorra ; Klaus Schultz
Workshop on GaInNAs: Materials, devices, and technology (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-10-04. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 22663