CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metamorphic Growth of 1.25-1.29 μm InGaAs Quantum Well Lasers by Molecular Beam Epitaxy

Ivar Tångring (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
MBE2006 Tokyo Abstract Workbook (2006)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2006-10-04.
CPL Pubid: 22662

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur