CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

VCSELs for microwave fiber optic links

Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Modh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Åsa Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Emma Söderberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
International Microwave Symposium (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-10-04. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 22661

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur